Logo pro SuperPotraviny

Nově vznikající obchod se zdravou výživou si od nás nechal vytvořit originální logo, které svou jednoduchostí jasně vystihuje povahu nabízených produktů.

  • Logo