Logo pro SuperPotraviny

  • Logo

Nově vznikající obchod se zdravou výživou si od nás nechal vytvořit originální logo, které svou jednoduchostí jasně vystihuje povahu nabízených produktů.